Paintball

Paintball i skogsbane

Pris kr 500,- kr. pr person inkludert dress (200 ball)
Tidspunkt kvar onsdag og lørdag kl. 17.00-20.00.

Enkeltpersonar kan melde seg på paintball, og bli med på gruppe
aktiviteten mellom 8 og 21 personer. Alt utstyr finnes på garden!
Aktiviteten varer ca 3 t. – inkluderer full sikkerhetsgjennomgang.
Aldersgrense er 16 år – Frå fylte 12 år i følge med føresette.
Følgeperson frå aktivitetsgarden er instruktør og ledar. Grupper frå 8 personar kan elles bestille paintball på avtalt tid andre dager i veka.

Meir informasjon om paintball hos oss her.